Caudata Advies ondersteunt overheden en bedrijven op het gebied van ruimtelijke en strategische vraagstukken. Advisering betreft vaak ruimtelijk-economische vraagstukken als onderdeel van grotere gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Speciale interesse is er voor toekomstbestendige steden, en in het bijzonder werklocaties, zoals science- en technology parken, business parken en innovatiedistricten en -gebieden. Aan bedrijven wordt ondersteuning geboden in visie- en strategievorming en interim-management.

Het creëren van veerkracht in stedelijke gebieden staat in onze werkzaamheden centraal. Vanuit de gedachte dat een toekomstbestendige, vitale stad gedreven wordt door een vitale economie, ligt de nadruk altijd op een (bedrijfs-)economische invalshoek. Of het nu gaat om een nieuwe ontwikkeling of een transformatie.

Waar mogelijk en relevant worden onze projecten uitgevoerd door multidisciplinaire teams. De complexiteit van de huidige opgaven vraagt daar simpelweg om. Daarnaast is het onze ervaring dat een dergelijke aanpak uiteindelijk sneller is, minder kost en meer toegevoegde waarde creëert.

Een bijzonder partnership met Caudata als founding partner is de ‘Innovation Area Development Partnership’ (IADP). Dit is een samenwerking van acht vooraanstaande advies- en ingenieursbureaus en een ontwikkelende belegger. Naast Caudata wordt IADP gevormd door: Arup, Kadans Science Partner, Karres+BrandsKCAP, PT FinanceUNStudio en Zjak Consult. Vanuit hun gezamenlijke expertrol bieden zij unieke business proposities om een specifiek type werklocaties te ontwikkelen: science parken, industriële campussen en innovatiedistricten.

Caudata Advies is via IADP associate member of the International Association of Science Parks & Areas of Innovation.

Eigenaar/ consultant Paul Jansen heeft meer dan 15 jaar wereldwijde ervaring, onder andere vanuit diverse directiefuncties, en richt zich met Caudata op zijn passie: het gezamenlijk met klanten creëren van een toekomstbestendige stad, werklocatie of bedrijf. Meer informatie treft u hier aan en op zijn LinkedIn pagina.