Met meer dan 15 jaar wereldwijde ervaring (in diverse directiefuncties) binnen het ruimtelijk domein houd ik me tegenwoordig vooral bezig met advisering aan bedrijven en (samenwerkende) overheden. De vraagstellingen hebben vaak betrekking op de wijze waarop een bedrijf resilient kan worden of blijven en hoe vastgoed, een locatie of een gebied flexibel en wendbaar kunnen worden ontwikkeld. Deze locaties en gebieden betreffen vaak innovation areas en science parken en/ of het vastgoed op deze locaties.

Het creëren van toekomstbestendigheid (resilience) is mijn passie. Vanuit mijn bedrijf Caudata bedien ik publieke en private klanten in zowel binnen- als buitenland. Dit uit zich in advies- en interim trajecten voor zowel bedrijven (MT/ directies) als eigenaren van vastgoed, locaties en gebieden.

De concepten en methodieken om bedrijven met een robuust business model enerzijds en moderne, toekomstbestendige locaties en gebieden anderzijds te creëren zijn verrassend uitwisselbaar. Waar een bedrijf vaak spreekt over innovatie en business development, wordt vanuit de regionale economie vaak gesproken over ‘innovation areas’ en science parken. Zonder de juiste inbedding blijven beide ‘stand alone’.

Het juist borgen van adaptieve elementen in bedrijfsmatige en ruimtelijk economische systemen (inclusief vastgoed) is de kern van het begrip resilience, waar ik vaak mee te maken krijg.

Belangrijkste werkterrein zijn diverse soorten ruimtelijke vastgoed, locatie- en gebiedsontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, science parken en industrieterreinen. En daarnaast advisering aan diverse bedrijven op MT/ directie niveau.

Verdere informatie treft u hier aan: opleiding en werkervaring.