Caudata Advies is een moderne netwerkorganisatie, in 2015 opgericht door Paul Jansen. Omdat iedere opgave vraagt om een specifiek team van professionals, zijn met diverse personen en bedrijven allianties en samenwerkingen aangegaan. Hieronder leest u welke. Door deze flexibele organisatiestructuur is er sprake van geringe overhead en kan optimaal de juiste toegevoegde waarde voor de klant worden geleverd.

Op het gebied van advisering in ruimtelijke vraagstukken zijn de volgende samenwerkingen en allianties relevant.

  • Op het gebied van ruimtelijk economisch onderzoek wordt in veel projecten samengewerkt met Zjak Consult.
  • Caudata is de founding partner van een samenwerkingsverband (IADP) dat er op gericht is Innovation Areas te ontwikkelen. Acht partners (Arup, Caudata, Kadans Science Partner, Karres+Brands, KCAP, PT Finance, UNStudio, Zjak Consult) hebben de handen ineengeslagen om enerzijds hun expertrol op dit gebied te versterken door kennis en informatie uit te wisselen en daardoor unieke business proposities aan te bieden anderzijds.
  • Op het moment dat de opgave onder andere inhoudelijke ingenieursvraagstukken betreft wordt samengewerkt met Arup.
  • Voor specifieke bouwkostenexpertise wordt er veelal met PT Finance en Vitruvius.